Corderius Logo
Gebouw
Het Corderius College is fraai gelegen tegenover Park Randenbroek en nabij de sportvelden van Quick en CJVV. 
Het gebouw dateert uit 1957 en is een kenmerkend voorbeeld van de na-oorlogse wederopbouw. In die dagen was het opvallend dat er zoveel glas werd toegepast. Mede daardoor is het gebouw vandaag de dag nog steeds heel prettig om in te werken: transparant van binnen en met veel lichtinval van buiten. In de loop der jaren is het gebouw groter geworden met verschillende grootschalige uitbreidingen, telkens passend bij de aard en het karakter van het gebouw. Sinds 2014 is het een gemeentelijke monument.

Drie gebouwen onder één dak
Bij de laatste uitbreiding en verbouwing is er bewust gekozen voor interne kleinschaligheid, waardoor er sprake is van drie gebouwen onder één dak:
Ø  Brugklashuis
Ø  Onderbouwvleugel
Ø  Bovenbouwvleugel

Elk van de afdelingen hebben binnen het gebouw naast de eigen lokalen ook specifieke  voorzieningen zoals een aparte kantine, een eigen aula, een eigen fietsenstalling en kluisjesruimte en garderobe. Daardoor is er sprake van geborgenheid, hetgeen de veiligheid verhoogt. Zeker voor de brugklasleerlingen is dat een heel prettige manier om te wennen aan de (grote) overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.        

Voorzieningen
In totaal telt onze school 65 lokalen, waaronder:

 • 2 muzieklokalen
 • 4 lokalen voor beeldende vorming (tekenen, textiele werkvormen, handvaardigheid, kunst)
 • 2 gymzalen
 • een technieklokaal en een sciencelab
 • 3 biologielokalen, 2 natuurkundelokalen en een scheikundelokaal
 • een grote mediatheek
 • 2 ruimtes waar per computer toetsen worden afgenomen
 • 3 aula's en 3 kantines 
 • 1 centrale leerlingenbalie voor de afhandeling van absenties en allerhande leerlingenzaken
 • Campus met gebouwtje De Kolk In 2016 is het, eveneens monumentale, gebouwtje De Kolk bij het terrein getrokken, waardoor er een soort campus is ontstaan, met extra ruimte voor de leerlingen. Naast de 4 extra lokalen is er ook een moestuin die wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. Het geheel levert veel extra buitenruimte op voor de leerlingen, waaronder een eigen pannaveldje.

Het gebouw is in 5 fases ontstaan:

1957 Aula, entree en vleugel met lange gangen naast het schoolplein.
1968 Eerste uitbreiding: tweede hal en vleugel met korte gangen.
2002 Tweede uitbreiding: aanbouw naast lange gangen, mediatheek, vernieuwde entree en keuken, paviljoen.
2013 Derde uitbreiding: bouw nieuwe vleugel (brugklashuis met extra aula), vergroting kluisjesruimte.
2016 Vierde uitbreiding: gebouwtje De Kolk is toegevoegd aan het Corderius College

Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Corderius_College

Van Hoogevest Architecten - Corderius College Amersfoort from Van Hoogevest Architecten on Vimeo.

Het Corderius College is fraai gelegen tegenover Park Randenbroek en nabij de sportvelden van Quick en CJVV. 
Het gebouw dateert uit 1957 en is een kenmerkend voorbeeld van de na-oorlogse wederopbouw. In die dagen was het opvallend dat er zoveel glas werd toegepast. Mede daardoor is het gebouw vandaag de dag nog steeds heel prettig om in te werken: transparant van binnen en met veel lichtinval van buiten. In de loop der jaren is het gebouw groter geworden met verschillende grootschalige uitbreidingen, telkens passend bij de aard en het karakter van het gebouw. Sinds 2014 is het een gemeentelijke monument.

Drie gebouwen onder één dak
Bij de laatste uitbreiding en verbouwing is er bewust gekozen voor interne kleinschaligheid, waardoor er sprake is van drie gebouwen onder één dak:
Ø  Brugklashuis
Ø  Onderbouwvleugel
Ø  Bovenbouwvleugel

Elk van de afdelingen hebben binnen het gebouw naast de eigen lokalen ook specifieke  voorzieningen zoals een aparte kantine, een eigen aula, een eigen fietsenstalling en kluisjesruimte en garderobe. Daardoor is er sprake van geborgenheid, hetgeen de veiligheid verhoogt. Zeker voor de brugklasleerlingen is dat een heel prettige manier om te wennen aan de (grote) overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.        

Voorzieningen
In totaal telt onze school 65 lokalen, waaronder:

 • 2 muzieklokalen
 • 4 lokalen voor beeldende vorming (tekenen, textiele werkvormen, handvaardigheid, kunst)
 • 2 gymzalen
 • een technieklokaal en een sciencelab
 • 3 biologielokalen, 2 natuurkundelokalen en een scheikundelokaal
 • een grote mediatheek
 • 2 ruimtes waar per computer toetsen worden afgenomen
 • 3 aula's en 3 kantines 
 • 1 centrale leerlingenbalie voor de afhandeling van absenties en allerhande leerlingenzaken
 • Campus met gebouwtje De Kolk In 2016 is het, eveneens monumentale, gebouwtje De Kolk bij het terrein getrokken, waardoor er een soort campus is ontstaan, met extra ruimte voor de leerlingen. Naast de 4 extra lokalen is er ook een moestuin die wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. Het geheel levert veel extra buitenruimte op voor de leerlingen, waaronder een eigen pannaveldje.

Het gebouw is in 5 fases ontstaan:

1957 Aula, entree en vleugel met lange gangen naast het schoolplein.
1968 Eerste uitbreiding: tweede hal en vleugel met korte gangen.
2002 Tweede uitbreiding: aanbouw naast lange gangen, mediatheek, vernieuwde entree en keuken, paviljoen.
2013 Derde uitbreiding: bouw nieuwe vleugel (brugklashuis met extra aula), vergroting kluisjesruimte.
2016 Vierde uitbreiding: gebouwtje De Kolk is toegevoegd aan het Corderius College

Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Corderius_College

Van Hoogevest Architecten - Corderius College Amersfoort from Van Hoogevest Architecten on Vimeo.

© Meerwegen scholengroep \ Sitemap