Corderius Logo
Ruimte voor talent
Onze school geeft in haar beleid 'Ruimte aan talent' en wil er zo aan bijdragen dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien, gegeven hun talenten. Dat sluit aan bij de brede instroom van mavo tot en met gymnasium. Ons speciale masterclass-programma geeft extra uitdaging aan de vwo-leerlingen die het aankunnen.
Onze school geeft in haar beleid 'Ruimte aan talent' en wil er zo aan bijdragen dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien, gegeven hun talenten. Dat sluit aan bij de brede instroom van mavo tot en met gymnasium. Ons speciale masterclass-programma geeft extra uitdaging aan de vwo-leerlingen die het aankunnen.
© Meerwegen scholengroep \ Sitemap