Corderius Logo
Contacturenplanner
Alle leerlingen in de bovenbouw moeten hun rooster wekelijks aanvullen tot het verplichte aantal contacturen (1.000 klokuren per jaar), door zelfstandig te studeren op daarvoor aangewezen werkplekken. Het verplichte aantal wekelijkse contacturen is per afdeling en per leerling verschillend.

Om aan het verplichte aantal contacturen te komen, gebruiken leerlingen onze contacturenplanner. In de praktijk komt het erop neer dat ze de 'tussenuren' in de bovenbouwroosters kunnen gebruiken om aan hun verplichte onderwijstijd te komen.
Alle leerlingen in de bovenbouw moeten hun rooster wekelijks aanvullen tot het verplichte aantal contacturen (1.000 klokuren per jaar), door zelfstandig te studeren op daarvoor aangewezen werkplekken. Het verplichte aantal wekelijkse contacturen is per afdeling en per leerling verschillend.

Om aan het verplichte aantal contacturen te komen, gebruiken leerlingen onze contacturenplanner. In de praktijk komt het erop neer dat ze de 'tussenuren' in de bovenbouwroosters kunnen gebruiken om aan hun verplichte onderwijstijd te komen.
© Meerwegen scholengroep \ Sitemap