Corderius Logo
Toelatingsprocedure externe instroom in havo 4 vanuit mavo 4

1. De cijfereisen:

 • Het gemiddelde eindcijfer voor de examenvakken is ten minste 6.8.
 • De cijfers van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn elk tenminste 6,5. (Het gaat om het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van het examen. Als aan deze eisen niet wordt voldaan, kan via een herexamen worden geprobeerd alsnog aan deze eisen te voldoen.)
 • Het gemiddelde cijfer voor het centraal eindexamen is ten minste 6.3. Als de leerling voldoet aan deze eisen, is hij/zij zonder meer toegelaten op de havo.


Als de leerling niet voldoet aan een van de eisen, zal de docentenvergadering na de examenuitslag een besluit nemen over toelating. Hierbij spelen de adviezen van docenten een belangrijke rol. Er zal gekeken worden naar:

 • studievaardigheid ( zelfstandigheid, werktempo, werken met grote hoeveelheden stof)
 • studiehouding (motivatie, inzet en huiswerk-attitude)
 • havo denkniveau


Voor externe kandidaten vindt er altijd een toelatingsgesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd op basis van de cijfers van het schoolonderzoek. Een leerling kan op basis hiervan voorlopig worden toegelaten. Pas na de resultaten van het eindexamen wordt de aanmelding definitief of wordt de leerling op basis hiervan alsnog afgewezen.

2. Het pakket
In principe mag een leerling naar havo 4 als het vakkenpakket uit mavo 4 voldoende aansluit op het te kiezen profiel in havo 4. In een gesprek met de decaan wordt dit onderzocht en vastgesteld.

Als er voor een vak een leerachterstand bestaat, is een inhaalprogramma noodzakelijk. Dit programma moet worden afgewerkt voordat de nieuwe cursus start en wordt ingeleverd bij één van de vakdocenten. Een inhaalprogramma kan voor maximaal 2 vakken worden opgelegd. Zo nodig kan op basis van het inhaalprogramma een instroomtoets worden opgelegd.

3. LOB dossier
De leerling heeft een goed onderbouwd LOB-traject doorlopen. Dit is vastgelegd in een LOB-dossier.

1. De cijfereisen:

 • Het gemiddelde eindcijfer voor de examenvakken is ten minste 6.8.
 • De cijfers van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn elk tenminste 6,5. (Het gaat om het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van het examen. Als aan deze eisen niet wordt voldaan, kan via een herexamen worden geprobeerd alsnog aan deze eisen te voldoen.)
 • Het gemiddelde cijfer voor het centraal eindexamen is ten minste 6.3. Als de leerling voldoet aan deze eisen, is hij/zij zonder meer toegelaten op de havo.


Als de leerling niet voldoet aan een van de eisen, zal de docentenvergadering na de examenuitslag een besluit nemen over toelating. Hierbij spelen de adviezen van docenten een belangrijke rol. Er zal gekeken worden naar:

 • studievaardigheid ( zelfstandigheid, werktempo, werken met grote hoeveelheden stof)
 • studiehouding (motivatie, inzet en huiswerk-attitude)
 • havo denkniveau


Voor externe kandidaten vindt er altijd een toelatingsgesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd op basis van de cijfers van het schoolonderzoek. Een leerling kan op basis hiervan voorlopig worden toegelaten. Pas na de resultaten van het eindexamen wordt de aanmelding definitief of wordt de leerling op basis hiervan alsnog afgewezen.

2. Het pakket
In principe mag een leerling naar havo 4 als het vakkenpakket uit mavo 4 voldoende aansluit op het te kiezen profiel in havo 4. In een gesprek met de decaan wordt dit onderzocht en vastgesteld.

Als er voor een vak een leerachterstand bestaat, is een inhaalprogramma noodzakelijk. Dit programma moet worden afgewerkt voordat de nieuwe cursus start en wordt ingeleverd bij één van de vakdocenten. Een inhaalprogramma kan voor maximaal 2 vakken worden opgelegd. Zo nodig kan op basis van het inhaalprogramma een instroomtoets worden opgelegd.

3. LOB dossier
De leerling heeft een goed onderbouwd LOB-traject doorlopen. Dit is vastgelegd in een LOB-dossier.

 


© Meerwegen scholengroep \ Sitemap