Corderius Logo
Havo
Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Het onderwijs op onze havo kenmerkt zich door docenten die goed met alle leerlingen kunnen omgaan. Ze zijn betrokken en tonen positieve belangstelling. Ook creëren ze een veilig leerklimaat, waarin alle leerlingen zich durven uiten en zich gewaardeerd voelen.

Het accent in onze havo ligt op actieve lessen waarin het praktisch nut van de lesstof goed aan bod komt. Verder hebben onze docenten en leidinggevenden veel persoonlijk contact met zowel jou als je ouders. De havo is een opleiding om trots op te zijn!

Instromen in de havo
Na de brugklas volgt het traject havo 2 t/m 5. Afhankelijk van je mogelijkheden zijn er 3 soorten havo 2-klassen: de 'gewone' havo 2 en de determinatieklassen mavo/havo 2 en havo/vwo 2.

In havo 4 zitten naast de doorstromers vanuit havo 3 ook leerlingen uit mavo 4. Voor deze laatste groep geldt een speciale toelatingsprocedure, die er mede voor is bedoeld om een goed beeld te krijgen van je mogelijkheden en ambities.

Doorstromen na de havo
Het merendeel van onze havo-leerlingen studeert na hun diploma verder aan het hbo. Ook in het mbo vinden ze een plek. Voor eerdere instroom in het mbo heb je vaak een overgangsbewijs nodig van havo 3 naar havo 4. Met een havo-diploma kun je (onder bepaalde voorwaarden) ook door naar de vijfde klas van het atheneum. Daarvoor geldt een speciale toelatingsprocedure, die als doel heeft om goed na te gaan of een vervolg in atheneum 5 aansluit bij je ambities en mogelijkheden.

Tussenklas havo-atheneum
Na het eerste jaar weten veel leerlingen wat het beste vervolg van hun opleiding moet worden. Maar als je nog niet zeker weet welk onderwijs het beste bij je past, kun je die keuze nog een jaartje uitstellen. We bieden in het tweede leerjaar 2 verlengde brugklassen: een mavo/havo-klas en een havo/atheneum-klas. In deze klas gaan we samen op zoek naar de opleiding die het beste bij je past.
Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Het onderwijs op onze havo kenmerkt zich door docenten die goed met alle leerlingen kunnen omgaan. Ze zijn betrokken en tonen positieve belangstelling. Ook creëren ze een veilig leerklimaat, waarin alle leerlingen zich durven uiten en zich gewaardeerd voelen.

Het accent in onze havo ligt op actieve lessen waarin het praktisch nut van de lesstof goed aan bod komt. Verder hebben onze docenten en leidinggevenden veel persoonlijk contact met zowel jou als je ouders. De havo is een opleiding om trots op te zijn!

Instromen in de havo
Na de brugklas volgt het traject havo 2 t/m 5. Afhankelijk van je mogelijkheden zijn er 3 soorten havo 2-klassen: de 'gewone' havo 2 en de determinatieklassen mavo/havo 2 en havo/vwo 2.

In havo 4 zitten naast de doorstromers vanuit havo 3 ook leerlingen uit mavo 4. Voor deze laatste groep geldt een speciale toelatingsprocedure, die er mede voor is bedoeld om een goed beeld te krijgen van je mogelijkheden en ambities.

Doorstromen na de havo
Het merendeel van onze havo-leerlingen studeert na hun diploma verder aan het hbo. Ook in het mbo vinden ze een plek. Voor eerdere instroom in het mbo heb je vaak een overgangsbewijs nodig van havo 3 naar havo 4. Met een havo-diploma kun je (onder bepaalde voorwaarden) ook door naar de vijfde klas van het atheneum. Daarvoor geldt een speciale toelatingsprocedure, die als doel heeft om goed na te gaan of een vervolg in atheneum 5 aansluit bij je ambities en mogelijkheden.

Tussenklas havo-atheneum
Na het eerste jaar weten veel leerlingen wat het beste vervolg van hun opleiding moet worden. Maar als je nog niet zeker weet welk onderwijs het beste bij je past, kun je die keuze nog een jaartje uitstellen. We bieden in het tweede leerjaar 2 verlengde brugklassen: een mavo/havo-klas en een havo/atheneum-klas. In deze klas gaan we samen op zoek naar de opleiding die het beste bij je past.
© Meerwegen scholengroep \ Sitemap