Corderius Logo
Inspraak
Leerlingen leveren een actieve bijdrage aan onze school, onder andere door deel te nemen aan de leerlingenraad of het leerlingenplatform. Ook aan de inbreng van ouders hechten we veel waarde. Zo kunnen ouders de ouderavonden bezoeken of zitting nemen in een ouderplatform of de ouderraad.

Fenestra
Zowel leerlingen als ouders ontvangen elke 2 weken onze nieuwsbrief Fenestra. Hierin staan het belangrijkste nieuws over onze school, zoals aankondigingen van informatieavonden, excursies en andere activiteiten. Leerlingen ontvangen Fenestra via onze digitale leeromgeving in Magister. Ouders ontvangen Fenestra per e-mail.
Leerlingen leveren een actieve bijdrage aan onze school, onder andere door deel te nemen aan de leerlingenraad of het leerlingenplatform. Ook aan de inbreng van ouders hechten we veel waarde. Zo kunnen ouders de ouderavonden bezoeken of zitting nemen in een ouderplatform of de ouderraad.

Fenestra
Zowel leerlingen als ouders ontvangen elke 2 weken onze nieuwsbrief Fenestra. Hierin staan het belangrijkste nieuws over onze school, zoals aankondigingen van informatieavonden, excursies en andere activiteiten. Leerlingen ontvangen Fenestra via onze digitale leeromgeving in Magister. Ouders ontvangen Fenestra per e-mail.
 


© Meerwegen scholengroep \ Sitemap