Corderius Logo
Inspraak ouders
Ouderavonden
Op onze ouderavonden krijgt u voorlichting over het programma en de keuze van uw kind voor een leerweg, profiel of vervolgopleiding. Elk jaar zijn er 1 tot 2 ouderavonden voor een bepaald leerjaar.

Ouderplatform
Elk jaar worden er per leerjaar ouderplatforms gevormd. In 4 of 5 vergaderingen per jaar komen onderwerpen aan bod die het betreffende leerjaar aangaan. Er is ook altijd iemand van de directie aanwezig. Op platformavonden kunnen ouders ervaringen uitwisselen en dingen aankaarten in de school. De goed bezochte avonden worden door de directie ook gebruikt om beleidsvoornemens te toetsen en te horen wat de ervaringen van ouders zijn door de jaren heen.

Ouderraad
Het Corderius College kent een actieve ouderraad, die ongeveer eens per maand bijeenkomt. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en denkt mee over het beleid. De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse ouderplatforms. Namens de directie is de rector aanwezig.
Ouderavonden
Op onze ouderavonden krijgt u voorlichting over het programma en de keuze van uw kind voor een leerweg, profiel of vervolgopleiding. Elk jaar zijn er 1 tot 2 ouderavonden voor een bepaald leerjaar.

Ouderplatform
Elk jaar worden er per leerjaar ouderplatforms gevormd. In 4 of 5 vergaderingen per jaar komen onderwerpen aan bod die het betreffende leerjaar aangaan. Er is ook altijd iemand van de directie aanwezig. Op platformavonden kunnen ouders ervaringen uitwisselen en dingen aankaarten in de school. De goed bezochte avonden worden door de directie ook gebruikt om beleidsvoornemens te toetsen en te horen wat de ervaringen van ouders zijn door de jaren heen.

Ouderraad
Het Corderius College kent een actieve ouderraad, die ongeveer eens per maand bijeenkomt. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en denkt mee over het beleid. De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse ouderplatforms. Namens de directie is de rector aanwezig.
© Meerwegen scholengroep \ Sitemap