Corderius Logo
Christelijk onderwijs

Het Corderius College is een open, christelijke school. Dat betekent dat iedereen die kan instemmen met het christelijk karakter van de school, van harte welkom is!

Dat ‘christelijk karakter’ wordt gevormd door verschillende aspecten; in onze visie en missie spreken we daar ook over.

Als eerste weten we ons geïnspireerd door de Bijbel, waarin mensen verwoorden hoe God met hen optrekt in het leven. Net als de mensen toen halen wij ook vandaag de dag veel kracht uit het geloof, in ons persoonlijke leven en binnen ons professionele handelen.

Daarnaast zijn er zicht- en merkbare aspecten die rechtstreeks verband hebben met het christelijke karakter van de school: persoonlijke aandacht, het positieve, pedagogische klimaat (PBS), ruimte voor bezinning, de lessen godsdienst, de dagopeningen, die vieringen van Kerst, Pasen en Pinksteren, de Time-outs, de kernwaarden (Betrokken, Verantwoordelijk, Veilig), de maatschappelijke stages, de aandacht en inzet voor goede doelen en diaconale projecten en de reizen naar Taizé, Dachau en Auschwitz.

In onze visie nodigt ‘christelijk onderwijs’ iedereen uit tot deelname en inzet.  Zo probeert het Corderius vorm en inhoud te geven aan een oude en waardevolle boodschap die nog springlevend is!  

Het Corderius College is een open, christelijke school. Dat betekent dat iedereen die kan instemmen met het christelijk karakter van de school, van harte welkom is!

Dat ‘christelijk karakter’ wordt gevormd door verschillende aspecten; in onze visie en missie spreken we daar ook over.

Als eerste weten we ons geïnspireerd door de Bijbel, waarin mensen verwoorden hoe God met hen optrekt in het leven. Net als de mensen toen halen wij ook vandaag de dag veel kracht uit het geloof, in ons persoonlijke leven en binnen ons professionele handelen.

Daarnaast zijn er zicht- en merkbare aspecten die rechtstreeks verband hebben met het christelijke karakter van de school: persoonlijke aandacht, het positieve, pedagogische klimaat (PBS), ruimte voor bezinning, de lessen godsdienst, de dagopeningen, die vieringen van Kerst, Pasen en Pinksteren, de Time-outs, de kernwaarden (Betrokken, Verantwoordelijk, Veilig), de maatschappelijke stages, de aandacht en inzet voor goede doelen en diaconale projecten en de reizen naar Taizé, Dachau en Auschwitz.

In onze visie nodigt ‘christelijk onderwijs’ iedereen uit tot deelname en inzet.  Zo probeert het Corderius vorm en inhoud te geven aan een oude en waardevolle boodschap die nog springlevend is!  

© Meerwegen scholengroep \ Sitemap