Corderius Logo
Geschiedenis
Het begin: Christelijk Lyceum Amersfoort
In 1938 werd voor het eerst gesproken over de oprichting van een christelijke HBS en gymnasium in Amersfoort. Het 'Locaal Comité Amersfoort van de Unie Een School met den Bijbel' nam daartoe het initiatief. In november 1947 werd de eerste officiële aanvraag ingediend bij de toenmalige onderwijsminister J.J. Gielen. Na enkele jaren van moeizame gesprekken kon het Christelijk Lyceum Amersfoort op 4 september 1950 eindelijk van start gaan. De school startte met 52 leerlingen, verdeeld over 2 klassen. Aanvankelijk was de school gehuisvest in het gebouw van de Meisjes ULO Plantsoen-Zuid. Later kwam er een eigen gebouw: Villa Meerwegen aan de Utrechtseweg. Dat gebouw was spoedig te klein en de leerlingen en docenten waren te vinden op 3 verschillende locaties in Amersfoort.

Nieuwbouw
In 1957 kwam er een einde aan de versnipperde huisvesting en werd de nieuwbouw aan de Ganskuijl in gebruik genomen. Het ontwerp was van de bekende architect ir. T. van Hoogevest. Het gebouw was een voorbeeld van moderne architectuur, met veel glas en licht. Tevens was het gebouw en kind van zijn tijd: het gebouw werd dusdanig zwaar gefundeerd en gebouwd dat het souterrain dienst kon doen als noodhospitaal in tijden van oorlog. De gestage groei leidde in 1968 tot de bouw van een tweede vleugel, opgetrokken in dezelfde stijl en gelegen aan de L. Heijnricsstraat. Aan die zijde kwam de officiële ingang te liggen en dat werd voortaan het adres.

Corderius Lyceum
Amersfoort groeide fors en in Amersfoort-Noord was een grote behoefte aan een school voor christelijk voortgezet onderwijs. In 1972 werd daarom het Christelijk Lyceum Amersfoort gesplitst in het Farel College (Amersfoort-Noord) en het Corderius Lyceum (Amersfoort-Zuid). Voortaan ging een deel van de leerlingen naar een andere plek. De splitsing vormde een goede aanleiding voor de naamswijziging.

Corderius College
Nadat midden jaren 90 de fusie met de Christelijke Mavo Leusderweg een feit was geworden, werd de naam gewijzigd in Corderius College, uiting gevend aan de verbreding van het lyceum met de mavo-afdeling. De school groeide opnieuw en spoedig was nieuwbouw nodig. In 2002 werd de derde nieuwbouw opgeleverd. Ditmaal tekende GAJ Architecten uit Arnhem voor de uitbreiding met een tweede aula (paviljoen) en 14 lokalen.

Laatste nieuwbouw
Door de verdere groei van de school (vergelijkbaar met die in de jaren 1950-1957) waren er telkens nieuwe lokalen en andere locaties nodig. Ook nu kon na veel vertraging en inspanning toch nieuwbouw worden gerealiseerd. In september 2013 was de vierde uitbreiding een feit: een brugklashuis met een derde aula en 14 nieuwe lokalen. Deze vleugel werd feestelijk geopend door wethouder drs. C.J.M. van Eijk en is ontworpen door de architect van het begin: Bureau Van Hoogevest uit Amersfoort. Ook nu weer uiterst modern: veel licht, duurzaam, energiezuinig en voorzien van een sedumdak.

Zie ook: Wie was Corderius
Het begin: Christelijk Lyceum Amersfoort
In 1938 werd voor het eerst gesproken over de oprichting van een christelijke HBS en gymnasium in Amersfoort. Het 'Locaal Comité Amersfoort van de Unie Een School met den Bijbel' nam daartoe het initiatief. In november 1947 werd de eerste officiële aanvraag ingediend bij de toenmalige onderwijsminister J.J. Gielen. Na enkele jaren van moeizame gesprekken kon het Christelijk Lyceum Amersfoort op 4 september 1950 eindelijk van start gaan. De school startte met 52 leerlingen, verdeeld over 2 klassen. Aanvankelijk was de school gehuisvest in het gebouw van de Meisjes ULO Plantsoen-Zuid. Later kwam er een eigen gebouw: Villa Meerwegen aan de Utrechtseweg. Dat gebouw was spoedig te klein en de leerlingen en docenten waren te vinden op 3 verschillende locaties in Amersfoort.

Nieuwbouw
In 1957 kwam er een einde aan de versnipperde huisvesting en werd de nieuwbouw aan de Ganskuijl in gebruik genomen. Het ontwerp was van de bekende architect ir. T. van Hoogevest. Het gebouw was een voorbeeld van moderne architectuur, met veel glas en licht. Tevens was het gebouw en kind van zijn tijd: het gebouw werd dusdanig zwaar gefundeerd en gebouwd dat het souterrain dienst kon doen als noodhospitaal in tijden van oorlog. De gestage groei leidde in 1968 tot de bouw van een tweede vleugel, opgetrokken in dezelfde stijl en gelegen aan de L. Heijnricsstraat. Aan die zijde kwam de officiële ingang te liggen en dat werd voortaan het adres.

Corderius Lyceum
Amersfoort groeide fors en in Amersfoort-Noord was een grote behoefte aan een school voor christelijk voortgezet onderwijs. In 1972 werd daarom het Christelijk Lyceum Amersfoort gesplitst in het Farel College (Amersfoort-Noord) en het Corderius Lyceum (Amersfoort-Zuid). Voortaan ging een deel van de leerlingen naar een andere plek. De splitsing vormde een goede aanleiding voor de naamswijziging.

Corderius College
Nadat midden jaren 90 de fusie met de Christelijke Mavo Leusderweg een feit was geworden, werd de naam gewijzigd in Corderius College, uiting gevend aan de verbreding van het lyceum met de mavo-afdeling. De school groeide opnieuw en spoedig was nieuwbouw nodig. In 2002 werd de derde nieuwbouw opgeleverd. Ditmaal tekende GAJ Architecten uit Arnhem voor de uitbreiding met een tweede aula (paviljoen) en 14 lokalen.

Laatste nieuwbouw
Door de verdere groei van de school (vergelijkbaar met die in de jaren 1950-1957) waren er telkens nieuwe lokalen en andere locaties nodig. Ook nu kon na veel vertraging en inspanning toch nieuwbouw worden gerealiseerd. In september 2013 was de vierde uitbreiding een feit: een brugklashuis met een derde aula en 14 nieuwe lokalen. Deze vleugel werd feestelijk geopend door wethouder drs. C.J.M. van Eijk en is ontworpen door de architect van het begin: Bureau Van Hoogevest uit Amersfoort. Ook nu weer uiterst modern: veel licht, duurzaam, energiezuinig en voorzien van een sedumdak.

Zie ook: Wie was Corderius
© Meerwegen scholengroep \ Sitemap