Corderius Logo
Kernwaarden en PBS

Als één van de weinige middelbare scholen in Nederland zijn we in Europees verband bezig met de introductie van PBS op school. PBS staat voor Positive Behaviour Support: het systematisch bevorderen van gewenst gedrag van alle betrokkenen. In het PBS-project werken we samen met de Vrije Universiteit, Hogeschool Windesheim en scholen in Turkije, Portugal, Finland en Hongarije.

Vaak wordt aan PBS nog 'SW' toegevoegd: 'school wide'. Docenten, leerlingen, conciërges en ouders… iedereen doet mee. Zo ontstaat een leerklimaat dat voor iedereen prettig is en waarin betere prestaties worden gehaald.

PBS gaat om een gedragsverandering die we samen moeten dragen. Via enquêtes en onderzoek benoemen we gedrag waar we met heldere afspraken en trainingen aan willen werken. Dit gewenste gedrag is gebaseerd op onze 3 kernwaarden (Betrokken – Verantwoordelijk – Veilig) en formuleren we in positieve regels, waar we elkaar op aanspreken. Vóór elke interventie houden we een nulmeting: hoe staan de zaken ervoor? Na de interventie meten we opnieuw. Hierdoor wordt met harde gegevens duidelijk of de interventie heeft gewerkt.

Hoewel we nog maar kort bezig zijn, is er al veel gebeurd: van gedragslessen in de brugklassen en aanpassing van de vergaderstructuur (meer tijd voor leerlingbesprekingen) tot acties voor een schone school en het op een PBS-manier begeleiden van leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen. De eerste resultaten zijn zo positief, dat PBS inmiddels een speerpunt is in ons beleid.

Mijn school/jouw school
Als je over het Corderius College kunt spreken als 'mijn' school, wordt het gemakkelijker om je betrokken, verantwoordelijk en veilig te voelen. Dan kun je anderen erbij betrekken en wordt 'mijn' school ook 'jouw' school en daarmee 'onze' school. Op een school waar je graag bent en waar veel te beleven is, worden de leerprestaties bijna altijd beter. Dat is waar we als school voor staan.

Beter belonen dan straffen
PBS legt de nadruk op het belonen van positief gedrag. In plaats van de leerlingen te straffen die hun huiswerk niet hebben gedaan, complimenteert of beloont de docent de leerlingen die dit wél hebben gedaan. Hierdoor zullen de leerlingen die hun huiswerk niet altijd op orde hebben, hieraan meer aandacht besteden. De ervaringen met PBS in de VS leren ons dat het belonen van gewenst gedrag een positief effect heeft op leerlingen die risicogedrag vertonen. Als school zoeken wij daarom naar immateriële vormen van beloning, die ook de leerlingen als waardevol beschouwen. Het is niet eenvoudig om een ruim scala van dit soort beloningen te bedenken. Maar we zijn er druk mee bezig en staan zeker open voor suggesties van ouders en leerlingen.

Zie ook:

Als één van de weinige middelbare scholen in Nederland zijn we in Europees verband bezig met de introductie van PBS op school. PBS staat voor Positive Behaviour Support: het systematisch bevorderen van gewenst gedrag van alle betrokkenen. In het PBS-project werken we samen met de Vrije Universiteit, Hogeschool Windesheim en scholen in Turkije, Portugal, Finland en Hongarije.

Vaak wordt aan PBS nog 'SW' toegevoegd: 'school wide'. Docenten, leerlingen, conciërges en ouders… iedereen doet mee. Zo ontstaat een leerklimaat dat voor iedereen prettig is en waarin betere prestaties worden gehaald.

PBS gaat om een gedragsverandering die we samen moeten dragen. Via enquêtes en onderzoek benoemen we gedrag waar we met heldere afspraken en trainingen aan willen werken. Dit gewenste gedrag is gebaseerd op onze 3 kernwaarden (Betrokken – Verantwoordelijk – Veilig) en formuleren we in positieve regels, waar we elkaar op aanspreken. Vóór elke interventie houden we een nulmeting: hoe staan de zaken ervoor? Na de interventie meten we opnieuw. Hierdoor wordt met harde gegevens duidelijk of de interventie heeft gewerkt.

Hoewel we nog maar kort bezig zijn, is er al veel gebeurd: van gedragslessen in de brugklassen en aanpassing van de vergaderstructuur (meer tijd voor leerlingbesprekingen) tot acties voor een schone school en het op een PBS-manier begeleiden van leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen. De eerste resultaten zijn zo positief, dat PBS inmiddels een speerpunt is in ons beleid.

Mijn school/jouw school
Als je over het Corderius College kunt spreken als 'mijn' school, wordt het gemakkelijker om je betrokken, verantwoordelijk en veilig te voelen. Dan kun je anderen erbij betrekken en wordt 'mijn' school ook 'jouw' school en daarmee 'onze' school. Op een school waar je graag bent en waar veel te beleven is, worden de leerprestaties bijna altijd beter. Dat is waar we als school voor staan.

Beter belonen dan straffen
PBS legt de nadruk op het belonen van positief gedrag. In plaats van de leerlingen te straffen die hun huiswerk niet hebben gedaan, complimenteert of beloont de docent de leerlingen die dit wél hebben gedaan. Hierdoor zullen de leerlingen die hun huiswerk niet altijd op orde hebben, hieraan meer aandacht besteden. De ervaringen met PBS in de VS leren ons dat het belonen van gewenst gedrag een positief effect heeft op leerlingen die risicogedrag vertonen. Als school zoeken wij daarom naar immateriële vormen van beloning, die ook de leerlingen als waardevol beschouwen. Het is niet eenvoudig om een ruim scala van dit soort beloningen te bedenken. Maar we zijn er druk mee bezig en staan zeker open voor suggesties van ouders en leerlingen.

Zie ook:

© Meerwegen scholengroep \ Sitemap