Corderius Logo
Kwaliteitsbeleid

Het Corderius College streeft een hoge kwaliteit van het onderwijs na. Daartoe is er bevoegd en bekwaam personeel aangesteld, waarvan ruim 60% eerstegraads bevoegd is. In de bovenbouw van havo en vwo staan uitsluitend eerstegraads bevoegde docenten voor de klas. De tweedegraads bevoegde docenten werken juist in de mavo en de onderbouw van havo en vwo, omdat zij daar met hun kwaliteiten de leerlingen goed en op maat kunnen verder brengen in het leerproces.

Van onbevoegde docenten is nauwelijks sprake, tenzij het een opleidingsplaats is voor studenten in de laatste jaren van hun opleiding. Zij staan in dat geval onder directe begeleiding van de docenten. Het Corderius is een zgn. Opleidingsschool, wat betekent dat er veel deskundigheid is op dit terrein. De school werkt nauw samen met enkele Hogescholen en de Universiteit van Utrecht, zodat in gezamenlijkheid nieuwe docenten worden opgeleid.

Via de eigen Corderius Academie wordt er veel energie gestoken in adequate en eigentijdse scholing, passend bij de behoefte van medewerkers en leerlingen.

Ook de ondersteunende medewerkers hebben opleidingen gevolgd die passend zijn bij het werk dat er dagelijks wordt verricht. Naast de veelal technische en specifieke scholing, krijgt ook het pedagogische aspect veel aandacht in de scholing van het ondersteunend personeel.

 

De kwaliteit van de school wordt ook vormgegeven en gewaarborgd door een heldere structuur, persoonlijke aandacht, duidelijke afspraken, een prettig en veilig schoolklimaat en duidelijke kernwaarden: betrokken, verantwoordelijk, veilig. Dat geheel draagt bij aan de hoge kwaliteit en de goede naam van onze school.

 

Tenslotte is ook de Inspectie van het Onderwijs tevreden over de kwaliteit van het Corderius. In de bijlage is te lezen hoe de prognose voor 2016 zal uitpakken.  

 

Een korte toelichting bij de gegevens uit de bijlage:

-          Onderwijspositie ten opzichte van advies Primair Onderwijs

Er wordt vergeleken of leerlingen uit de 3e klas op het niveau zitten dat het advies basisschool aangaf. Gemiddeld over de laatste 3 jaar zitten de leerlingen op het Corderius College hoger dan dat basisschooladvies (+ 10%).

-          Bovenbouwsucces

Het getal geeft aan welk deel van de leerlingen vanaf leerjaar 3 onvertraagd het diploma haalt. In alle afdelingen is dat op het Corderius College ver boven de norm van de onderwijsinspectie.

-          Verschil SE-CE

Het getal geeft aan of er verschil is tussen de cijfers die leerlingen krijgen van het schoolexamen (SE) en het landelijke centraal examen (CE). Dat verschil mag niet te groot zijn. Op het Corderius College is het verschil in alle drie de afdelingen zeer klein.

Het Corderius College streeft een hoge kwaliteit van het onderwijs na. Daartoe is er bevoegd en bekwaam personeel aangesteld, waarvan ruim 60% eerstegraads bevoegd is. In de bovenbouw van havo en vwo staan uitsluitend eerstegraads bevoegde docenten voor de klas. De tweedegraads bevoegde docenten werken juist in de mavo en de onderbouw van havo en vwo, omdat zij daar met hun kwaliteiten de leerlingen goed en op maat kunnen verder brengen in het leerproces.

Van onbevoegde docenten is nauwelijks sprake, tenzij het een opleidingsplaats is voor studenten in de laatste jaren van hun opleiding. Zij staan in dat geval onder directe begeleiding van de docenten. Het Corderius is een zgn. Opleidingsschool, wat betekent dat er veel deskundigheid is op dit terrein. De school werkt nauw samen met enkele Hogescholen en de Universiteit van Utrecht, zodat in gezamenlijkheid nieuwe docenten worden opgeleid.

Via de eigen Corderius Academie wordt er veel energie gestoken in adequate en eigentijdse scholing, passend bij de behoefte van medewerkers en leerlingen.

Ook de ondersteunende medewerkers hebben opleidingen gevolgd die passend zijn bij het werk dat er dagelijks wordt verricht. Naast de veelal technische en specifieke scholing, krijgt ook het pedagogische aspect veel aandacht in de scholing van het ondersteunend personeel.

 

De kwaliteit van de school wordt ook vormgegeven en gewaarborgd door een heldere structuur, persoonlijke aandacht, duidelijke afspraken, een prettig en veilig schoolklimaat en duidelijke kernwaarden: betrokken, verantwoordelijk, veilig. Dat geheel draagt bij aan de hoge kwaliteit en de goede naam van onze school.

 

Tenslotte is ook de Inspectie van het Onderwijs tevreden over de kwaliteit van het Corderius. In de bijlage is te lezen hoe de prognose voor 2016 zal uitpakken.  

 

Een korte toelichting bij de gegevens uit de bijlage:

-          Onderwijspositie ten opzichte van advies Primair Onderwijs

Er wordt vergeleken of leerlingen uit de 3e klas op het niveau zitten dat het advies basisschool aangaf. Gemiddeld over de laatste 3 jaar zitten de leerlingen op het Corderius College hoger dan dat basisschooladvies (+ 10%).

-          Bovenbouwsucces

Het getal geeft aan welk deel van de leerlingen vanaf leerjaar 3 onvertraagd het diploma haalt. In alle afdelingen is dat op het Corderius College ver boven de norm van de onderwijsinspectie.

-          Verschil SE-CE

Het getal geeft aan of er verschil is tussen de cijfers die leerlingen krijgen van het schoolexamen (SE) en het landelijke centraal examen (CE). Dat verschil mag niet te groot zijn. Op het Corderius College is het verschil in alle drie de afdelingen zeer klein.

© Meerwegen scholengroep \ Sitemap