| Inloggen  
 
 Details van het artikel
Eliza terug op school

Maandag 20 maart hebben wij het definitieve bericht ontvangen dat het gezin van Eliza nog vandaag terugkeert in Amersfoort en dat Eliza morgen weer naar school kan komen. Een prachtig en hartverwarmend bericht!Hierdoor kunnen Eliza bij ons en haar zus op het Vavo gaan toewerken naar hun eindexamens en hopelijk straks allebei een diploma ontvangen. Dat gaat een groot feest worden!We hebben in de afgelopen twee weken ervaren dat de burgemeester van Amersfoort en de Tweede Kamerfractie van de CU erg hebben meegewerkt om de staatssecretaris ervan te overtuigen dat uitstel in het belang van Eliza was. De laatste heeft uiteindelijk dit positieve besluit tot langer verblijf in Nederland en terugkeer naar school genomen.Voor de komende weken is het van groot belang dat er rust ontstaat rondom het gezin, want de afgelopen twee weken waren zeer heftig. Eliza moet zich nu gaan concentreren op haar laatste toetsen en het examen. We gaan haar daarin natuurlijk maximaal ondersteunen en begeleiden!

Terug