Corderius Logo
Waar kunt u terecht - regelingen
Klachtenregeling
Wanneer iemand een probleem ervaart, wordt dat pas een klacht wanneer de klager na één of meerdere gesprekken besluit dat hij/zij een officiële klacht wil indienen. Een klacht kan worden ingediend bij de interne klachtencommissie van de Meerwegen scholengroep of de landelijke klachtencommissie. Het stroomschema voor klachtenbehandeling dat in de schoolgidsen is gepubliceerd, geeft een duidelijk overzicht van de te nemen stappen bij klachtenbehandeling.

Vertrouwenscontactpersonen kunnen geen klachten aannemen en behandelen, zij zijn slechts "aanspreekpersoon" bij problemen die te maken hebben met agressie, geweld of seksuele intimidatie. Zij kunnen helpen om te zien of er op dit gebied sprake is van een klacht en zij kunnen de klager ondersteunen bij de oplossing van het probleem.
In de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen contactpersoon en vertrouwenspersoon. Contactpersonen worden binnen de Meerwegen scholengroep "vertrouwenscontactpersonen" genoemd (interne vertrouwenspersonen).
Zij staan vermeld in de schoolgidsen van de vestigingen en zijn gekoppeld aan een bepaalde locatie. De rol van 'vertrouwenspersoon' wordt voor de Meerwegen scholengroep door twee externe personen vervuld (man/vrouw), die ook vermeld staan in de schoolgids.

  • Op alle terreinen van de school kunnen klachten ingediend worden (schoolorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, agressie/geweld/seksuele intimidatie). Alleen bij de laatstgenoemde soort klachten speelt de vertrouwenscontactpersoon een rol. De klager kan uit alle geledingen komen (leerling, ouder, personeelslid, stagiaire, vrijwilliger die voor de school werk verricht).
  • De taak van de vertrouwenscontactpersoon is: ontvangst van de melding, eerste inschatting ernst van de zaak, verwijzing naar externe vertrouwenspersonen of klachtencommissie, informatie directie en/of college van bestuur/raad van toezicht. Hij/zij vervult niet de rol van hulpverlener, counselor e.d.
  • Juridisch bekeken: de vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en heeft geen plicht tot het geven van vertrouwelijke informatie naar de klachtencommissie, maar wel de plicht tot verschijning en procedurele verantwoording (logboek aanbevolen).
  • Externe vertrouwenspersonen kunnen advies geven aan het bevoegd gezag, bemiddelen en/of doorverwijzen.
Examenreglement
Voor klachten die met de (school-) examens te maken hebben, bestaat een aparte regeling. Deze is opgenomen in het Examenreglement. Alle eindexamenkandidaten krijgen dit in september uitgereikt.
Klachtenregeling
Wanneer iemand een probleem ervaart, wordt dat pas een klacht wanneer de klager na één of meerdere gesprekken besluit dat hij/zij een officiële klacht wil indienen. Een klacht kan worden ingediend bij de interne klachtencommissie van de Meerwegen scholengroep of de landelijke klachtencommissie. Het stroomschema voor klachtenbehandeling dat in de schoolgidsen is gepubliceerd, geeft een duidelijk overzicht van de te nemen stappen bij klachtenbehandeling.

Vertrouwenscontactpersonen kunnen geen klachten aannemen en behandelen, zij zijn slechts "aanspreekpersoon" bij problemen die te maken hebben met agressie, geweld of seksuele intimidatie. Zij kunnen helpen om te zien of er op dit gebied sprake is van een klacht en zij kunnen de klager ondersteunen bij de oplossing van het probleem.
In de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen contactpersoon en vertrouwenspersoon. Contactpersonen worden binnen de Meerwegen scholengroep "vertrouwenscontactpersonen" genoemd (interne vertrouwenspersonen).
Zij staan vermeld in de schoolgidsen van de vestigingen en zijn gekoppeld aan een bepaalde locatie. De rol van 'vertrouwenspersoon' wordt voor de Meerwegen scholengroep door twee externe personen vervuld (man/vrouw), die ook vermeld staan in de schoolgids.

  • Op alle terreinen van de school kunnen klachten ingediend worden (schoolorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, agressie/geweld/seksuele intimidatie). Alleen bij de laatstgenoemde soort klachten speelt de vertrouwenscontactpersoon een rol. De klager kan uit alle geledingen komen (leerling, ouder, personeelslid, stagiaire, vrijwilliger die voor de school werk verricht).
  • De taak van de vertrouwenscontactpersoon is: ontvangst van de melding, eerste inschatting ernst van de zaak, verwijzing naar externe vertrouwenspersonen of klachtencommissie, informatie directie en/of college van bestuur/raad van toezicht. Hij/zij vervult niet de rol van hulpverlener, counselor e.d.
  • Juridisch bekeken: de vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en heeft geen plicht tot het geven van vertrouwelijke informatie naar de klachtencommissie, maar wel de plicht tot verschijning en procedurele verantwoording (logboek aanbevolen).
  • Externe vertrouwenspersonen kunnen advies geven aan het bevoegd gezag, bemiddelen en/of doorverwijzen.
Examenreglement
Voor klachten die met de (school-) examens te maken hebben, bestaat een aparte regeling. Deze is opgenomen in het Examenreglement. Alle eindexamenkandidaten krijgen dit in september uitgereikt.
© Meerwegen scholengroep \ Sitemap