Corderius Logo
Visie

Het Corderius College wil een school zijn die samen met 'thuis' de leerling een stap verder brengt in onze complexe maatschappij. Dat gebeurt niet kleurloos. In alles laten wij ons inspireren door het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Zowel in onze dagelijkse omgang met elkaar als in specifieke zaken geven wij invulling aan die kleur.

Het Corderius College neemt leerlingen serieus en hecht veel waarde aan hun inbreng. De andere kant is er ook: wij verwachten een actieve bijdrage van leerlingen en een goede ondersteuning door ouders. Iedereen die deze uitgangspunten respecteert, is van harte welkom. Leerlingen, ouders en medewerkers geven onze school samen vorm. Samen scheppen we een omgeving waarin respect voor elkaar centraal staat.

Kernwaarden
Onze 3 kernwaarden staan duidelijk boven onze hoofdingang: Betrokken – Verantwoordelijk – Veilig. Ze zijn ontstaan na overleg tussen docenten, ouders, leerlingen en onderwijsondersteunend personeel, en laten zien wat we in al ons handelen en onze omgang met elkaar het belangrijkst vinden:

  • We zijn betrokken op elkaars welbevinden, op de school als organisatie en op ons gebouw. We geven ruimte aan allerlei vormen van talent en houden de school samen schoon.
  • We zijn ieder vanuit onze eigen positie verantwoordelijk voor onze taken, variërend van op tijd beginnen (leerling) tot het goed voorbereiden van de les (docent).
  • We werken aan een veilige school waarin iedereen tot zijn recht komt. We reageren snel op mogelijk pestgedrag en zijn open en eerlijk naar elkaar.


Onze kernwaarden vormen geen eindpunt van wat we al bereikt zouden hebben. Maar ze zijn ook meer dan stippen aan de horizon. Ze vormen onze dagelijkse inspiratiebron om samen te werken aan een plezierig leef- en leerklimaat, zodat we het goed hebben op school en het beste uit elkaar halen.

Het Corderius College wil een school zijn die samen met 'thuis' de leerling een stap verder brengt in onze complexe maatschappij. Dat gebeurt niet kleurloos. In alles laten wij ons inspireren door het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Zowel in onze dagelijkse omgang met elkaar als in specifieke zaken geven wij invulling aan die kleur.

Het Corderius College neemt leerlingen serieus en hecht veel waarde aan hun inbreng. De andere kant is er ook: wij verwachten een actieve bijdrage van leerlingen en een goede ondersteuning door ouders. Iedereen die deze uitgangspunten respecteert, is van harte welkom. Leerlingen, ouders en medewerkers geven onze school samen vorm. Samen scheppen we een omgeving waarin respect voor elkaar centraal staat.

Kernwaarden
Onze 3 kernwaarden staan duidelijk boven onze hoofdingang: Betrokken – Verantwoordelijk – Veilig. Ze zijn ontstaan na overleg tussen docenten, ouders, leerlingen en onderwijsondersteunend personeel, en laten zien wat we in al ons handelen en onze omgang met elkaar het belangrijkst vinden:

  • We zijn betrokken op elkaars welbevinden, op de school als organisatie en op ons gebouw. We geven ruimte aan allerlei vormen van talent en houden de school samen schoon.
  • We zijn ieder vanuit onze eigen positie verantwoordelijk voor onze taken, variërend van op tijd beginnen (leerling) tot het goed voorbereiden van de les (docent).
  • We werken aan een veilige school waarin iedereen tot zijn recht komt. We reageren snel op mogelijk pestgedrag en zijn open en eerlijk naar elkaar.


Onze kernwaarden vormen geen eindpunt van wat we al bereikt zouden hebben. Maar ze zijn ook meer dan stippen aan de horizon. Ze vormen onze dagelijkse inspiratiebron om samen te werken aan een plezierig leef- en leerklimaat, zodat we het goed hebben op school en het beste uit elkaar halen.

© Meerwegen scholengroep \ Sitemap