Corderius Logo
Beloningen
Beloningssysteem

Bij PBS ligt de nadruk op het belonen van positief gedrag. In plaats van een leerling bijvoorbeeld te straffen, omdat hij of zij het huiswerk niet heeft gedaan, richt de docent zich op de leerlingen die dit wel hebben gedaan en complimenteert hen, of beloont hen in een andere vorm. Dit zal, volgens de ervaringen die hiermee zijn opgedaan, ertoe leiden dat leerlingen die niet altijd hun huiswerk op orde hebben hier meer aandacht aan gaan besteden, om dezelfde positieve feedback in ontvangst te kunnen nemen. Het is dus niet de angst voor straf die de leerling motiveert, maar de wens iets positiefs te ontvangen die hem of haar aanzet tot verandering van gedrag.

De theorieën rond PBS en de inmiddels opgedane ervaringen in de VS leren ons dat het belonen van gewenst gedrag positief effect heeft op die groep leerlingen die risicogedrag vertonen, en dat met de implementatie van een beloningssysteem de groep leerlingen die het helder door de school geformuleerde gewenste gedrag vertonen, toeneemt.

Als school zijn wij vooral op zoek naar immateriële vormen van beloning, die door de leerlingen ook als waardevol worden beschouwd. We hebben inmiddels ontdekt dat het niet eenvoudig is om een ruim scala van dit soort beloningen te bedenken, maar we zijn er druk mee bezig, en staan zeker open voor suggesties van ouders en leerlingen.
Beloningssysteem

Bij PBS ligt de nadruk op het belonen van positief gedrag. In plaats van een leerling bijvoorbeeld te straffen, omdat hij of zij het huiswerk niet heeft gedaan, richt de docent zich op de leerlingen die dit wel hebben gedaan en complimenteert hen, of beloont hen in een andere vorm. Dit zal, volgens de ervaringen die hiermee zijn opgedaan, ertoe leiden dat leerlingen die niet altijd hun huiswerk op orde hebben hier meer aandacht aan gaan besteden, om dezelfde positieve feedback in ontvangst te kunnen nemen. Het is dus niet de angst voor straf die de leerling motiveert, maar de wens iets positiefs te ontvangen die hem of haar aanzet tot verandering van gedrag.

De theorieën rond PBS en de inmiddels opgedane ervaringen in de VS leren ons dat het belonen van gewenst gedrag positief effect heeft op die groep leerlingen die risicogedrag vertonen, en dat met de implementatie van een beloningssysteem de groep leerlingen die het helder door de school geformuleerde gewenste gedrag vertonen, toeneemt.

Als school zijn wij vooral op zoek naar immateriële vormen van beloning, die door de leerlingen ook als waardevol worden beschouwd. We hebben inmiddels ontdekt dat het niet eenvoudig is om een ruim scala van dit soort beloningen te bedenken, maar we zijn er druk mee bezig, en staan zeker open voor suggesties van ouders en leerlingen.
© Meerwegen scholengroep \ Sitemap