Corderius Logo
Data
Pbs is data gestuurd. Dat wil zeggen dat voordat een interventie wordt gedaan er een nulmeting plaats vindt. ‘ Hoe vindt men op dit moment dat de zaken er voor staan?’Na de interventie wordt dezelfde meting nogmaals gedaan. Zo kan met harde gegevens duidelijk gemaakt worden of de interventie heeft gewerkt. Hierdoor wordt pbs niet een vaag proces waarbij mensen zich beter voelen, maar proberen we gedrag meetbaar te maken.Het is best ingewikkeld om goed te meten. Want met welke vraag meet je precies datgene wat je wil weten.  Hiervoor is dhr Bijleveld als data manager aangesteld. Hij houdt in de gaten of de metingen op de juiste manier worden gedaan en hij bewerkt de gegevens.

Een mooi voorbeeld!
De eerste PBS interventie was het reduceren van de te laat komers. Toen we voor het eerst gingen meten kwamen ongeveer 70 leerlingen op maandagochtend te laat op school. Na de interventie is dit gereduceerd tot 10. Hieruit blijkt dat de interventie een reductie van ruim 85%  heeft opgeleverd!
Pbs is data gestuurd. Dat wil zeggen dat voordat een interventie wordt gedaan er een nulmeting plaats vindt. ‘ Hoe vindt men op dit moment dat de zaken er voor staan?’Na de interventie wordt dezelfde meting nogmaals gedaan. Zo kan met harde gegevens duidelijk gemaakt worden of de interventie heeft gewerkt. Hierdoor wordt pbs niet een vaag proces waarbij mensen zich beter voelen, maar proberen we gedrag meetbaar te maken.Het is best ingewikkeld om goed te meten. Want met welke vraag meet je precies datgene wat je wil weten.  Hiervoor is dhr Bijleveld als data manager aangesteld. Hij houdt in de gaten of de metingen op de juiste manier worden gedaan en hij bewerkt de gegevens.

Een mooi voorbeeld!
De eerste PBS interventie was het reduceren van de te laat komers. Toen we voor het eerst gingen meten kwamen ongeveer 70 leerlingen op maandagochtend te laat op school. Na de interventie is dit gereduceerd tot 10. Hieruit blijkt dat de interventie een reductie van ruim 85%  heeft opgeleverd!
© Meerwegen scholengroep \ Sitemap