Corderius Logo
Euro-PBS
Als enige school in Nederland zijn we sinds 2010 in Europees verband, met scholen uit Turkije, Portugal, Finland en Hongarije bezig met de introductie van SWPBS in onze school. Dit gebeurt onder leiding van de VU. Gezamenlijk proberen we het van oorsprong Amerikaanse model in een vorm te gieten die past bij Europese scholen. We proberen in dit verband van elkaar te leren, maar tevens om een vorm te vinden die het meest aansluit bij de eigen onderwijssituatie. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit Brussel en loopt in mei 2013 af, waarna we met een aantal Europese scholen in een nieuw gevormd netwerk de verdere ontwikkeling van PBS zullen voortzetten.  

Voor meer informatie, zie
www.europbs.com

Op woensdag 22 mei 2013 organiseren VU en Windesheim de 1e Europese Positive Behavior Conferentie in Amsterdam. Het is de afsluitende conferentie van twee projecten namelijk PBS Europe en Excellent Leraarsgedrag is te leren! In de conferentie laten betrokken partners (het Onderwijscentrum VU, Tampere Universiteit (Finland), Hogeschool Windeseheim, vijf scholen in Europa en vier scholen in Nederland) zien hoe zij in de lerarenopleiding en in de scholen het thema ' omgaan met gedragsvraagstukken' hebben aangepakt via schoolinnovatie en -ontwikkeling. Het Corderius heeft geparticipeerd in Excellent Leraarsgedrag is te leren!

Als keynote sprekers zijn uitgenodigd prof. dr. Tim Lewis van de Universiteit van Missouri (USA), prof. dr. Eero Ropo van Tampere Universiteit (Finland) en prof. dr. Lydia Krabbendam van de VU. Daarnaast een keur aan internationale en nationale workshops waarin de partners van beide projecten in workshops hun producten en ervaringen laten zien. De voertaal is hoofdzakelijk in het Engels, sommige workshops zijn in het Nederlands.   Het belooft een hele boeiende en uitdagende conferentie te worden en we willen deze conferentie ook de eerste laten zijn van jaarlijkse Europese PBS conferenties te houden in de verschillende partnerlanden van PBS Europe.   Ik hoop jullie daar te ontmoeten.  

Hartelijke groeten   dr. Sui Lin Goei Projectmanager PBS Europe en Excellent Leraarsgedrag is te leren!
Als enige school in Nederland zijn we sinds 2010 in Europees verband, met scholen uit Turkije, Portugal, Finland en Hongarije bezig met de introductie van SWPBS in onze school. Dit gebeurt onder leiding van de VU. Gezamenlijk proberen we het van oorsprong Amerikaanse model in een vorm te gieten die past bij Europese scholen. We proberen in dit verband van elkaar te leren, maar tevens om een vorm te vinden die het meest aansluit bij de eigen onderwijssituatie. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit Brussel en loopt in mei 2013 af, waarna we met een aantal Europese scholen in een nieuw gevormd netwerk de verdere ontwikkeling van PBS zullen voortzetten.  

Voor meer informatie, zie
www.europbs.com

Op woensdag 22 mei 2013 organiseren VU en Windesheim de 1e Europese Positive Behavior Conferentie in Amsterdam. Het is de afsluitende conferentie van twee projecten namelijk PBS Europe en Excellent Leraarsgedrag is te leren! In de conferentie laten betrokken partners (het Onderwijscentrum VU, Tampere Universiteit (Finland), Hogeschool Windeseheim, vijf scholen in Europa en vier scholen in Nederland) zien hoe zij in de lerarenopleiding en in de scholen het thema ' omgaan met gedragsvraagstukken' hebben aangepakt via schoolinnovatie en -ontwikkeling. Het Corderius heeft geparticipeerd in Excellent Leraarsgedrag is te leren!

Als keynote sprekers zijn uitgenodigd prof. dr. Tim Lewis van de Universiteit van Missouri (USA), prof. dr. Eero Ropo van Tampere Universiteit (Finland) en prof. dr. Lydia Krabbendam van de VU. Daarnaast een keur aan internationale en nationale workshops waarin de partners van beide projecten in workshops hun producten en ervaringen laten zien. De voertaal is hoofdzakelijk in het Engels, sommige workshops zijn in het Nederlands.   Het belooft een hele boeiende en uitdagende conferentie te worden en we willen deze conferentie ook de eerste laten zijn van jaarlijkse Europese PBS conferenties te houden in de verschillende partnerlanden van PBS Europe.   Ik hoop jullie daar te ontmoeten.  

Hartelijke groeten   dr. Sui Lin Goei Projectmanager PBS Europe en Excellent Leraarsgedrag is te leren!
 
© Meerwegen scholengroep \ Sitemap