Corderius Logo
Onze waarden

Betrokken – Verantwoordelijk – Veilig

Ze staan sinds kort groot boven de hoofdingang, de drie kernwaarden van onze school. Niet als een parachute in de school geland, maar opgekomen uit overleg tussen docenten en ouders, leerlingen en onderwijs ondersteunend personeel, vertegenwoordigd in het PBS-team. Eigenlijk vormen ze een weerslag van wat we in al ons handelen en de omgang met elkaar het belangrijkst vinden:

  • we zijn betrokken op elkaar, op elkaars welbevinden, op de school als organisatie, op ons gebouw: we geven ruimte aan allerlei vormen van talent, maar houden ook de school schoon met elkaar
  • we zijn verantwoordelijk voor de taken die we, ieder op de eigen positie, hebben binnen de school: variërend van op tijd beginnen tot het goed voorbereiden van de les (docent en leerling)
  • we werken aan een veilige school, waar iedereen tot zijn of haar recht mag komen: we reageren snel op mogelijk pestgedrag en zijn open en eerlijk naar elkaar

Onze kernwaarden vormen geen eindpunt van wat we al bereikt zouden hebben; maar ze zijn ook meer dan stippen op de horizon. Ze vormen onze dagelijkse bron van inspiratie om met elkaar te werken aan een plezierig en efficiënt leef- en leerklimaat op school, waar we het goed hebben en het beste uit elkaar halen wat erin zit. Tegelijk willen we ook aanspreekbaar zijn op de kernwaarden, want het gaat niet altijd goed; steeds opnieuw moeten we het gewenste gedrag benoemen, aanleren en bekrachtigen. In deze dynamiek willen we als gemeenschap van lerende mensen groeien.

Betrokken – Verantwoordelijk – Veilig

Ze staan sinds kort groot boven de hoofdingang, de drie kernwaarden van onze school. Niet als een parachute in de school geland, maar opgekomen uit overleg tussen docenten en ouders, leerlingen en onderwijs ondersteunend personeel, vertegenwoordigd in het PBS-team. Eigenlijk vormen ze een weerslag van wat we in al ons handelen en de omgang met elkaar het belangrijkst vinden:

  • we zijn betrokken op elkaar, op elkaars welbevinden, op de school als organisatie, op ons gebouw: we geven ruimte aan allerlei vormen van talent, maar houden ook de school schoon met elkaar
  • we zijn verantwoordelijk voor de taken die we, ieder op de eigen positie, hebben binnen de school: variërend van op tijd beginnen tot het goed voorbereiden van de les (docent en leerling)
  • we werken aan een veilige school, waar iedereen tot zijn of haar recht mag komen: we reageren snel op mogelijk pestgedrag en zijn open en eerlijk naar elkaar

Onze kernwaarden vormen geen eindpunt van wat we al bereikt zouden hebben; maar ze zijn ook meer dan stippen op de horizon. Ze vormen onze dagelijkse bron van inspiratie om met elkaar te werken aan een plezierig en efficiënt leef- en leerklimaat op school, waar we het goed hebben en het beste uit elkaar halen wat erin zit. Tegelijk willen we ook aanspreekbaar zijn op de kernwaarden, want het gaat niet altijd goed; steeds opnieuw moeten we het gewenste gedrag benoemen, aanleren en bekrachtigen. In deze dynamiek willen we als gemeenschap van lerende mensen groeien.

© Meerwegen scholengroep \ Sitemap